کپی رایت در آثار سینمایی اقتباسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در جهان ادبیات و هنر، بسیاری از آثار ادبی و هنری می توانند الهام بخش آثار دیگر باشند، به گونه ای که پدیدآورندگان آثار جدید در ارزش های هنری و زیباشناختی اثر پیشین شریک می گردند و از تجربیات مولفان قبلی بهره می برند. در این میان، آثار سینمایی اقتباسی نیز یکی از  تولیداتی است که بر مبنای گسترده ای از تعاملات هنری با آثار ادبی و هنری که در گذشته خلق شده به منصه ظهور می رسند. با وجود این، اگرچه آثاراقتباسی به عنوان یکی از گونه های مورد علاقه فیلمسازان و تماشاگران سینما شناخته می شوند اما اقتباس و نسخه برداری از اثر دیگران یکی از حقوق انحصاری مولفان و هنرمندان تلقی می‌گردد. بنابراین فیلمسازان علاقه مند به حوزه آثار اقتباسی نیازمند کسب اجازه برای بهره برداری از اثرپیشین هستند یا باید عناصری را اقتباس و نسخه برداری نمایند که در قلمرو حقوق انحصاری نباشد. مقاله اخیر در صدد آن است که ضمن روش تحلیلی- توصیفی به مطالعه چالش های حقوقی ناشی از اقتباس و نسخه برداری از اثار ادبی وهنری برای تولید فیلم های سینمایی بپردازد و سرانجام نتیجه گیری می نماید که آثار سینمایی اقتباسی فی نفسه می توانند دارای ارزش های یک اثر اصیل باشند و از سویی فیلمسازان در چارچوب دکترین‌هایی مانند استفاده ی منصفانه، آزمون سه گام و ... می توانند به اقتباس یا نسخه برداری از اثر دیگری بپردازد.

کلیدواژه‌ها