بررسی تحلیلی «پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به صلاحیت و شناسایی احکام دادگاهها در مسائل مالکیت فکری»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مقاله-استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی (موسسه حقوق تطبیقی).

2 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران.

چکیده

پیچیدگی های فنی حقوق بین الملل خصوصی یعنی تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی بین المللی، سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) را بر آن داشت تا پیش نویسی حاوی مقررات متحد الشکل در زمینه تعیین دادگاه صالح و شناسایی احکام محاکم در دعاوی بین المللی مالکیت فکری در محیط فیزیکی و دیجیتالی تهیه و پیشنهاد کند. آشنایی با مفاد این پیش نویس و آثار حقوقی پذیرش این پیش نویس در ادبیات حقوقی کشور برغم اهمیت فراوان آن، تاکنون مورد توجه حقوقدانان ما قرار نگرفته است. از این رو در این مقاله به معرفی تحلیلی پیش نویس کنوانسیون خواهیم پرداخت و در مقاله ای مستقل، تطبیق حقوق ایران با مفاد این پیش نویس را مورد توجه قرار خواهیم داد.
 
 

کلیدواژه‌ها